John Deere Työturvallisuuspäällikkö in Joensuu, Finland

Title: Työturvallisuuspäällikkö - 48650

Primary Location: Finland (FI) - Itä-Suomen lääni (FI-IS) - Joensuu

Hiring Manager: Janne Haapasalo

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen (sijaisuus) Joensuuhun tai Tampereelle

Työturvallisuuspäällikköä

Työturvallisuuspäällikkö on John Deere Forestry Oy:n johdon tukena työturvallisuusasioiden johtamisessa ja vastaa työturvallisuuden kehittämisestä John Deere Forestry Oy:n toimintojen osalta koko Suomen alueella. Toiminnot pitävät sisällään niin tehtaan Joensuussa, tuotekehitys- ja myynti- ym. toiminnot Tampereella kuin jälleenmyynti- ja huoltopisteverkoston eri puolilla Suomea.

Työturvallisuuspäällikkö toimii myös työsuojelupäällikkönä eli työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Hän huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. Tehtävä on määräaikainen (sijaisuus) ja sen hoitaminen edellyttää merkittävissä määrin läsnäoloa Joensuussa.

Työturvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu:

 • työnantajan ja esimiesten avustaminen työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamiseksi

 • esimiesten tukeminen toiminnan lainmukaisuuden ja sääntöjen noudattamisen varmistamisessa

 • työsuojelutoimikunnan toiminnan koordinointi

 • yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa

 • John Deere -konsernin työturvallisuustavoitteiden ja -ohjelmien jalkauttaminen

 • työturvallisuusasioiden yhteyshenkilönä toimiminen ja raportointi konsernin suuntaan

 • työturvallisuusnäkökulman tuominen toiminnan kehittämiseen ja investointeihin

 • osallistuminen turvallisuuteen liittyvien tilanteiden selvittelyyn (case management)

 • työturvallisuuskulttuurin kehittymisen tukeminen ja aktiivinen turvallisuusasioiden näkyvillä pitäminen

 • työturvallisuuteen liittyyvät koulutukset / koulutusten hankinta

Tarjoamme sinulle:

 • avoimen ja hyvän työyhteisön isossa kansainvälisessä organisaatiossa, jossa on rajattomasti kehittymismahdollisuuksia

 • kilpailukykyisiä henkilöstöetuja, mm. liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia JD Clubin kautta

 • nykyaikaisen ja kehittyvän työskentely-ympäristön maailman suurimmassa metsäkonetehtaassa

 • haasteelliset työtehtävät, johon saat jatkuvaa ja saumatonta tukea esimieheltäsi ja kollegoiltasi.

 • työskentely-ympäristön, jossa turvallisuus on prioriteetti ja jossa turvallisuusasioita on kehitetty pitkäjänteisesti ja hyvin tuloksin

Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta:

 • vähintään ammattikorkeakoulutasoista tehtävään soveltuvaa koulutusta

 • perehtyneisyyttä työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön

 • hyvää suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa

 • esitys- ja palaveritaitoja useiden sidosryhmien kanssa toimimiseen monikansallisessa ympäristössä

 • hyviä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja

 • itsenäistä, oma-aloitteista ja jämäkkää työskentelytapaa

 • kehitysorientoitunutta otetta ja paineensietokykyä, joka ei jäädy tiukassakaan tilanteessa

 • aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi

Lisätietoja tehtävästä antaa ma-pe klo 9-12 tehtaan johtaja Janne Haapasalo, haapasalojannes@johndeere.com, puh. 050 582 9431.

Jätä hakemuksesi viimeistään 18.11.2018.

This position will be posted for a minimum of 7 business days