John Deere Jobs

Mobile john-deere Logo

Job Information

John Deere Hydrauliikka-asiantuntija in Tampere, Finland

Title: Hydrauliikka-asiantuntija - 81246

Primary Location: Finland (FI) - [[stateProvince]] - [[city]]

Hiring Manager: Teemu Laakkonen

Tehtävä

Haemme Tampereelle

HYDRAULIIKKA-ASIANTUNTIJAA (Hyd. Specialist)

vastaamaan metsäkoneiden hydraulijärjestelmien kehitystehtävistä.

Pääasialliset työtehtävät ovat:

 • Kehität olemassa olevia ja luot uusia ratkaisuvaihtoehtoja metsäkoneiden hydrauliikkajärjestelmiin uustuote- ja ylläpitoprojekteissa

 • Teknisten laskelmien ja mittauksien tekeminen sekä tulosten analysointi

 • Hydrauliikkakomponenttien takuudatan analysointi, nousevien ongelmien havaitseminen ja ratkaisuvaihtoehtojen kehittäminen, testaaminen sekä raportointi yhdessä komponenttitoimittajien ja testausorganisaation kanssa

 • Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu sekä teknisesti että kustannusmielessä

 • Tiivis yhteistyö komponenttitoimittajien kanssa

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää seuraavia ominaisuuksia ja

valmiuksia:

 • Hydraulitekniikan koulutusta (insinööri tai diplomi-insinööri)

 • Oma-aloitteisuutta

 • Vankkaa hydraulitekniikan teorian osaamista

 • Halua osallistua käytännön työtehtäviin

 • Joustavuutta sekä halua onnistua ja menestyä ryhmän jäsenenä

 • Liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmien tuntemusta

 • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä selkeää kommunikointikykyä

Lisätietoja tehtävästä antaa Teemu Laakkonen puh. 040 835 1743 tai sähköpostitse laakkonenteemu@johndeere.com

Jätä hakemuksesi viimeistään 28.1.2022.

This position will be posted for a minimum of 7 business days

DirectEmployers